top of page

Salon Literair op Muze Misse


Rolf van der Leest, Joost Uitdehaag en ondergetekende presenteerde met succes onze boeken tussen de optredens door van Muze Misse door. Van elk boek werd een bloemlezing gegeven waarna er gesigneerd werd. Erg leuke dag en wat was Kensington goed.... Wow.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Search By Tags
bottom of page