top of page

Het Solarkompas ging terug naar zijn vindplaats

Eind oktober 2018 naar Egypte geweest waaronder de Sinaï woestijn: de vindplaats van het Solarkompas. Overweldigend....

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Search By Tags
bottom of page