top of page

BLOG

Zondag 15 juni was de (besloten) opening van het boek voor vrienden, collegae en familie in het St Michaelskerkje in Dennenburg. Wat een prachtige dag.  Daarna even bijkomen met Brit bij de Bodega.  Wat een weekend... ongekend.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page